Novosti


Za energijsko prenovo obstoječih objektov, ogrevanih nad 19 oC, priznani stroški 
vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov,  
a. toplotno zaščito zunanje lupine: 
- zunanjih sten in z najmanj 15 cm izolacijskega materiala, s toplotno 
prevodnostjo  λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega 
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako 0,3 W/m2K, 
- stropa proti neogrevanemu prostoru  oziroma ravne ali poševne strehe z 
najmanj 25 cm izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo  λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo 
razmerje λ/d manjše ali enako od 0,18 W/m2K 
b. toplotno zaščito tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 
cm izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo  λ ≤ 0,045 W/mK ali 
ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje  λ/d 
manjše od 0,3 W/m2K, 
c. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil, pri 
tem vrednosti toplotne prehodnosti, določene po veljavnih standardih, ne 
smejo presegati vrednosti:  
− 1,3 W/(m2K) pri oknih (steklo in okvir) s profilom iz umetne mase, lesa ali 
njune kombinacije,  
− 1,6 W/(m2K) pri oknih (steklo in okvir) s profilom iz kovine, 
− 1,4 W/(m2K) pri strešnih oknih,  
− 1,6 W/(m2K) pri vhodnih vratih in  
− 2,0 W/(m2K) pri garažnih vratih, 

Članek o načinu vgradnje oken skladno s smernicami RAL

 
www.ekosklad.si


nazaj