Domov  /  Ral montaža  /  Nasveti o sistemu ral montaža

Klasična ali Ral montaža (SI- Zag montaža)?

Klasična ali Ral montaža (SI- Zag montaža)?

Trenutno se še vedno v večjem obsegu uporablja klasična montaža stavbnega pohištva z uporabo poliuretanskih pen. Ta sistem je v uporabi že 20 let in je temu primerno zastarel. Problem poliuretanske pene je vlaga, ki se nabira v njem in povzroči, da purpena izgubi svojo funkcijo in počasi razpade (izgubi izolativne lastnosti). Poliuretanske pene niso obstojne na UV žarke, neučinkovito ščiti pred toplotno izgubo energije, nastanek toplotnih mostov in možnost nastanka kondensa in plesnenja. Poliuretanska pena ne zagotavlja zrakotesnosti.
Poliuretanske pene pri uporabi sproščajo izocianat. Izocianat je strupen, škodljiv za živo tkivo in pri daljši izpostavljenosti povzroča poklicno astmo. Poliuretanske montažne pene ne ustrezajo standardom EN SIST 14 351-1 sprejet 2009 o učinkoviti rabi energije v stavbah v državi Sloveniji

Pri sistemu ral montaže se uporabljajo kvalitetni in preverjeni gradbeni materiali, ki niso zdravju in okolju škodljivi. Materiali strezajo vsem normativom EN-EV in RAL montaža (SI- ZAG montaža). Vsaka država ima ustanovo za preverjanje in kakovost materialov, ki določa smernice kakovostne gradnje. (Npr. O-norm montaža -Avstrija , Ral montaža -Nemčija, Zag montaža -Slovenija, SITAC montaža -Švedska,... Za izdajo ustreznih in primernih certifikatov za gradbene materiale v Evropi skrbi ETA - European Organisation for Technical Approval (EOTA).

Pravilni sistem po Smernicah ral montaža je v treh sistemih. Znotraj mora biti bolj tesno ( v razmerju 1:10) kot zunaj v sredini se nahaja toplotna izolacija ali poliuretanska pena.
Za zaključek naj potegnemo prednosti ral montaža:

Minusi ral montaže :

  • začetna investicija
  • čas montaže

Plusi ral montaže :

  • prihranek energije
  • zračno nepropustna
  • ni zdravju škodljiva
  • ni okolju škodljiva
  • preprečuje plesnenje
  • povrne investicijo v 5 do 8 letih


Izdelki za montažo po smernicah ral montaža.